JOMO COMPUTER COMPLEX PTY LTD
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
JOMO COMPUTER COMPLEX PTY LTD
Northern Cape, South Africa

Danh mục sản phẩm

10,00 US$/Hộp các tông
10 Hộp các tông(Min. Order)
250,00 US$/Tấn hệ mét
150 Tấn hệ mét(Min. Order)
4,00 US$/Hộp các tông
4 Hộp các tông(Min. Order)
300,00 US$ - 600,00 US$/Tấn hệ mét
50.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
380,00 US$/Kilogram
30 Kilogram(Min. Order)
400,00 US$/Tấn hệ mét
400 Tấn hệ mét(Min. Order)
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
1/95
Go toPage